Reklamace

Za své peníze má host v restauraci právo žádat odpovídající služby.

Reklamace patří k nejčastěji uplatňovaným a také nejdůležitějším spotřebitelským právům. Jak ale postupovat, abyste se domohli svého práva?


Lhůty pro vyřízení reklamace

O reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Na vyřešení reklamace má pak maximálně 30 kalendářních dnů.


Neuznaná reklamace – jak se bránit

Reklamace vám může být zamítnuta pouze ze zákonem stanovených důvodů. Důvodem může být zjištění, že reklamujete u jiného prodejce, než vám zboží prodal. Reklamovat nemůžete vady, o kterých jste při koupi věděli, a byla vám na ně poskytnuta například sleva. Pokud sami poškodíte zboží, také nemůžete reklamovat. Doba, kdy je možné reklamovat, je obvykle 24 měsíců od zakoupení zboží. Pokud byla reklamace zamítnuta a vy s tím nesouhlasíte, můžete se obrátit na odborníka, nebo spotřebitelskou organizaci či přímo na Českou obchodní inspekci.

Pokud chcete podat reklamaci u nás, pište na info@lokálkahostivice.cz a my Vám odpovíme.